Masina-za-hot-melt

Masina za nanosenje hotmelt sloja

Slika masine za nanosenje sloja hotmelt lepila na foliju. Neoflex je objedinio dva najcesce koriscena lepila u svoj program. Lepak na bazi akrilnog rastvora kojim oslojava mekane materijale poput polietilena i polipropilena i hot melt bazu koja sluzi za oslojavanje papira i drugih termo stabilnih materijala.